Julkaisijamainostajan tiedonanto Tämän sivuston sisältö saattaa viitata tuotteisiin tai palveluihin yhdeltä tai useammalta mainostajaltamme tai kumppaniltamme. Saatamme saada korvausta, kun katsot mainoksia tai klikkaat näihin tuotteisiin tai palveluihin liittyviä linkkejä.

Trustlylle varoitus ja 12 miljoonan euron sakko

0
kommenttia
Trustlylle varoitus ja 12 miljoonan euron sakko

Ruotsin Finanssivalvonta on antanut maksupalveluyhtiö Trustlylle varoituksen rahanpesun estämistä koskevien keskeisten periaatteiden laiminlyönnistä. Varoitusta seuraa myös 130 miljoonan Ruotsin kruunun eli runsaan 12 miljoonan euron seuraamusmaksu. Lisäksi yhtiö velvoitetaan tekemään korjauksia toimintatapoihinsa

Finanssivalvonta on tutkinut Trustlya vuoden 2020 lokakuusta lähtien. Nyt päättyneessä tutkinnassa se on havainnut puutteita Trustlyn yleisissä riskiarvioissa, asiakkaiden riskiperusteisissa arvioinnissa, asiakkaan tuntemista koskevissa toimintatavoissa ja periaatteissa, asiakkaiden tuntemista koskevissa toimenpiteissä sekä asiakkaiden valvonnassa.

”Puutteet ovat olleet vakavia ja ne ovat olleet yhtiön suurimmalla toimialalla, pelialalla, jossa sekä rahanpesun että terrorismin rahoittamisen riski on erityisen korkea”, kirjoittaa Finanssivalvonta tiedonannossaan.

Pelialan rahansiirrot muodostavat noin puolet Trustlyn liikevaihdosta.

Vaihtoehtoiset maksutavat luupin alla

Suurten perinteisten pankkien tultua entistä tehokkaammiksi rahanpesuriskien minimoinnissa ovat rikolliset siirtyneet käyttämään uusia vaihtoehtoisia maksutapoja, kuten Trustly. Tästä syystä nämä yhtiöt ovat olleet Ruotsissa valvonnan erityistarkkailussa.

Trustlyn tapauksessa ei ole todisteita siitä, että yrityksen palveluita olisi tosiasiallisesti käytetty rahanpesuun. Pistokokeissa on kuitenkin käynyt selväksi, että valvonnan puutteet ovat lisänneet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä.

”Yhtiön, joka on valinnut liikeideakseen nopeuden ja yksinkertaisuuden pelialalla, tulee tehdä perusteellista työtä rahanpesun estämiseksi. Näin ei ole tapahtunut, kun olemme tutkineet heitä”, kirjoittaa Finanssivalvonnan johtaja Erik Thedeén.

Esimerkiksi yksittäinen henkilö on voinut siirtää kahdeksan kuukauden aikana 8 miljoonaa kruunua (noin 750 000 euroa) eri peliyhtiöiden ja pankkien välillä ilman, että Trustly on reagoinut tähän mitenkään.

”Kun asiakkaat tekevät toistuvia maksuja, tulee tietää, kuka asiakas on sekä mistä rahat tulevat, ja seurata jatkuvasti transaktioita”, Thedeén jatkaa.

Nopeiden maksujen ja asiakkaan tuntemista vaativien säännösten yhteen sovittaminen voivat Thedeénin mukaan olla Trustlylle haastavia, mutta yhtiön tehtävä on löytää siihen ratkaisu.

Epäselvyyttä siitä, kuka on Trustlyn asiakas

Osasyynä riskiarvioiden tekemättä jättämiseen on Trustlyn tulkinta, että loppukäyttäjät eli rahansiirtoja tekevät kasinopelaajat eivät ole sen asiakkaita. Se on katsonut toimineensa ainoastaan välityspalveluna pankkien ja peliyhtiöiden välillä.

Oman tiedonantonsa mukaan Trustly on nyt muuttanut katsantokantaansa. Se on myös ryhtynyt toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi, ja osittain sen ansiosta Finanssivalvonta on päätynyt varoitukseen eikä järeämpään rangaistukseen eli toimiluvan peruuttamiseen.

Pelaajien arvostelut: 0